Claims – claim administration

Služba Pohledavka zobrazuje veškeré pohledávky, které evidujete za svými klienty nebo věřiteli v rámci služby iSpis Případ.

Služba umožňuje evidovat pohledávky, příslušenství (zákoné úroky, smluvní, pokuty, poplatky,...), vyčíslovat aktuální úrok, evidovat platby, hlídat splatnost pohledávek, vystavovat splátkové kalendáře a hlídat termíny splátek.

Pro použití služby se nejdříve zaregistrujte.